Niagra 60х120, 2011 yea.

Iguazu falls 70x120, 2010 yea.

Waterfall in the mountains 55х90, 2010 yea.

Blue Nile 70х120, 2010 yea.

Mountain waterfall 100x60, 2009 yea.

Dyuko De Braganza 45x75, 2009 yea.

Barskaun waterfalls 60х40, 2008 yea.

African waterfall. 70х70, 2008 yea.

Blue Nile 130х220, 2007 yea.

Waterfall 65x100, 2006 yea.

Iguazu falls, lower view 50x100, 2004 yea.

Iguazu .50х100, 2004 yea.

Iguazu 40х60, 2004 yea.

Niagra cup 50x100 2003 yea.